lukke for

lukke for
disconnect, turn off

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • lukke — I luk|ke 1. luk|ke sb., t, r, rne; sætte et lukke for indhegningen; danne et lukke mod ganen II luk|ke 2. luk|ke vb., r, de, t; lukke døren …   Dansk ordbog

 • Thür — 1. A breite Thür herein ün a schmale heraus. (Jüd. deutsch. Warschau.) Von anscheinend lockenden Geschäften, die uns später viel Sorge machen. 2. An der Thür des vollen Gewölbes drängen sich Freunde und Verwandte, aber die kalte Küche ist leer. 3 …   Deutsches Sprichwörter-Lexikon

 • misere — subst., n, r, rne en ulykkelig situation som pludseligt opstår, fx pga. en forglemmelse; hele miseren skyldtes at han havde glemt at lukke for vandet …   Danske encyklopædi

 • klusil — klu|sil sb., en, er, erne (LINGVISTIK lyd der dannes ved kortvarigt lukke for luftstrømmen) …   Dansk ordbog

 • lukkelyd — luk|ke|lyd sb., en, e el. lukkelyd, ene (LINGVISTIK lyd der dannes ved et kortvarigt lukke for luftstrømmen) …   Dansk ordbog

 • Niels Holck — Niels Holck, also known as Kim Peter Davy and Niels Christian Nielsen, is a Danish author and humanitarian known for his alleged role in the Purulia arms drop case in India.[1] He has written the book They call me a terrorist.[2] He is currently… …   Wikipedia

 • Rur — Ruren er et lille krebsdyr som bor i et hus af kalk formet som en vulkan. Døren dækkes af to kalkplader. Mens den spiser, åbnes og lukkes døren hele tiden for at holde vandet ude, eller hvis den sten, den sidder på bliver tørlagt, kan den holde… …   Danske encyklopædi

 • Amt — Danmark er geografiskt opdelt i 14 overordnede administrative enheder kaldet amter. Bornholms Amt Frederiksborg Amt Fyns Amt Københavns Amt Nordjyllands Amt Ribe Amt Ringkjøbing Amt Roskilde Amt Storstrøms Amt Sønderjyllands Amt Vejle Amt… …   Danske encyklopædi

 • Plantehormon — Plantehormoner er forbindelser som produceres i en bestemt del af planten for derefter at transporteres til en anden del af planten hvor en eller anden fysiologisk respons udløses. Plantehormoner virker ligesom hormoner hos dyr, via receptorer på …   Danske encyklopædi

 • Stoma — Stomata er i biologien de 10 µm lange åbenbare spalter/porer som planternes blade anvender til at udveksle gas med atmosfæren via. Det er en latinsk betegnelse stoma (ental) og stomata (flertal). Stomata kan findes på oversiden og/eller… …   Danske encyklopædi

 • Blåmusling — Blåmuslingen kan blive ca. 10 cm lang, men de fleste er mindre. Nogle kalder dem pælemusling. Der lever mange på lavt vand ved Vadehavet. De samler sig i banker. Der kan være 12.000 på en m2 ved Vadehavet, hvor der er rigtig mange alger,… …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”